Courses

MATH 100 : Differential Calculus with Applications to Physical Sciences and Engineering
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
1A1
Silberman, Lior
N/A
1A2
Ghioca, Dragos
N/A
1A3
Silberman, Lior
N/A
1A4
Ghioca, Dragos
N/A
1AR
Mac Lean, Mark
N/A
1B1
Coles, Matthew
N/A
1B2
Cytrynbaum, Eric
N/A
1B3
Coles, Matthew
N/A
1C1
Yeager, Elyse
N/A
1C2
Wetton, Brian
N/A
1C3
Yeager, Elyse
N/A
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
202
Harrington, Peter
N/A
Other
Section number
Instructor
Website
Outline
702
Silberman, Lior
N/A
N/A
MATH 101 : Integral Calculus with Applications to Physical Sciences and Engineering
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
2A1
Shmerkin, Pablo
N/A
2A2
Walji, Nahid
N/A
2A3
Shmerkin, Pablo
N/A
2A4
Walji, Nahid
N/A
2AR
Loewen, Philip
N/A
2B1
Gustafson, Stephen
N/A
2B2
Demirbas, Seckin
N/A
2B3
Gustafson, Stephen
N/A
2C1
Mac Lean, Mark
N/A
2C2
Yeager, Elyse
N/A
2C3
Mac Lean, Mark
N/A
MATH 110 : Differential Calculus
Other
Section number
Instructor
Website
Outline
001
Demirbas, Seckin
MATH 120 : Honours Differential Calculus
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Yavicoli, Alexia
N/A
N/A
102
Bruce, Benjamin
N/A
N/A
MATH 121 : Honours Integral Calculus
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Yavicoli, Alexia
N/A
N/A
MATH 152 : Linear Systems
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Holmes-Cerfon, Miranda
N/A
202
Liu, Keqin
N/A
203
Bruce, Benjamin
N/A
205
Karu, Kalle
N/A
207
Li, Yue-Xian
N/A
MATH 180 : Differential Calculus with Physical Applications
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Leung, Fok-Shuen
N/A
N/A
MATH 190 : Calculus Survey
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Liu, Keqin
N/A
N/A
MATH 200 : Calculus III
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Macdonald, Colin
N/A
N/A
102
Fraser, Ailana
N/A
N/A
105
Chau, Albert
N/A
N/A
106
Fraser, Ailana
N/A
N/A
109
Chau, Albert
N/A
N/A
10M
Keese, Hannah
N/A
N/A
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
202
Huang, Yifeng
N/A
N/A
204
Liu, Keqin
N/A
N/A
20R
Mac Lean, Mark
N/A
N/A
MATH 210 : Introduction to Mathematical Computing
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Walls, Patrick
N/A
20M
Walls, Patrick
N/A
MATH 215 : Elementary Differential Equations I
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Harrington, Peter
N/A
102
MacKay, Laurent
N/A
104
Harrington, Peter
N/A
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Dao Duc, Khanh
N/A
202
Wachs, Anthony
N/A
20M
Cytrynbaum, Eric
N/A
MATH 217 : Multivariable and Vector Calculus
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Bryan, Jim
N/A
MATH 220 : Mathematical Proof
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Boyle, Keegan
N/A
N/A
103
Shmerkin, Pablo
N/A
N/A
105
Rechnitzer, Andrew
N/A
N/A
107
Boyle, Keegan
N/A
N/A
108
Walji, Nahid
N/A
N/A
10M
Demirbas, Seckin
N/A
N/A
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Rouse, Nicholas
N/A
N/A
202
Williams, Ben
N/A
N/A
203
Bennett, Michael
N/A
N/A
20M
Gordon, Julia
N/A
N/A
MATH 221 : Matrix Algebra
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Huang, Yifeng
N/A
N/A
103
MacDonald, John
N/A
N/A
104
Liu, Keqin
N/A
N/A
106
Liu, Keqin
N/A
N/A
10M
Keese, Hannah
N/A
N/A
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
202
Chen, Jingyi
N/A
203
Williams, Ben
N/A
204
Chen, Jingyi
N/A
MATH 223 : Linear Algebra
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Gordon, Julia
MATH 226 : Advanced Calculus I
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Laba, Izabella
MATH 227 : Advanced Calculus II
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Laba, Izabella
MATH 230 : Introduction to Finite Mathematics
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Walji/Yeager/Leung,
N/A
N/A
MATH 253 : Multivariable Calculus
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
10R
Mac Lean, Mark
N/A
MATH 254 : Multivariable and Vector Calculus for Mechanical Engineering
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Daniels, Lindsey
N/A
N/A
MATH 255 : Ordinary Differential Equations
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Harrington, Peter
N/A
102
MacKay, Laurent
N/A
104
Harrington, Peter
N/A
MATH 256 : Differential Equations
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Holmes-Cerfon, Miranda
N/A
102
Balmforth, Neil
N/A
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Gustafson, Stephen
N/A
202
MacKay, Laurent
N/A
203
Frigaard, Ian
N/A
MATH 257 : Partial Differential Equations
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Peirce, Anthony
N/A
102
Peirce, Anthony
N/A
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Rahmani, Mona
N/A
N/A
202
Rahmani, Mona
N/A
N/A
MATH 258 : Differential Equations for Mechanical Engineering
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Daniels, Lindsey
N/A
N/A
MATH 264 : Vector Calculus for Electrical Engineering
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Demirbas, Seckin
202
Demirbas, Seckin
203
Aliniaeifard, Farid
MATH 300 : Introduction to Complex Variables
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Behrend, Kai
N/A
N/A
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Behrend, Kai
N/A
MATH 301 : Applied Analysis
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
MacDonald, John
N/A
N/A
MATH 302 : Introduction to Probability
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Hermon, Jonathan
N/A
N/A
102
Hermon, Jonathan
N/A
N/A
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Dao Duc, Khanh
N/A
N/A
MATH 303 : Introduction to Stochastic Processes
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Teyssier, Lucas
N/A
N/A
202
Teyssier, Lucas
N/A
N/A
MATH 305 : Applied Complex Analysis
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Reichstein, Zinovy
MATH 307 : Applied Linear Algebra
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Angel, Omer
N/A
N/A
102
Gai, Chunyi
N/A
N/A
103
Stenlund, David
N/A
N/A
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Plan, Yaniv
202
Yilmaz, Ozgur
MATH 308 : Euclidean Geometry
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Watson, Liam
N/A
N/A
MATH 310 : Abstract Linear Algebra
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Liu, Keqin
N/A
N/A
MATH 312 : Introduction to Number Theory
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Ramdorai, Sujatha
N/A
N/A
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Reichstein, Zinovy
MATH 313 : Topics in Number Theory
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Bennett, Michael
N/A
N/A
MATH 316 : Elementary Differential Equations II
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Peirce, Anthony
N/A
102
Peirce, Anthony
N/A
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Rahmani, Mona
N/A
N/A
202
Rahmani, Mona
N/A
N/A
MATH 317 : Calculus IV
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Picard, Sebastien
N/A
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Chau, Albert
N/A
N/A
MATH 318 : Probability with Physical Applications
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Schiebinger, Geoffrey
N/A
MATH 319 : Introduction to Real Analysis
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Rechnitzer, Andrew
N/A
MATH 320 : Real Variables I
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Loewen, Philip
N/A
N/A
MATH 321 : Real Variables II
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Zahl, Joshua
MATH 322 : Introduction to Group Theory
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Vatsal, Vinayak
N/A
N/A
MATH 323 : Introduction to Rings and Modules
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Vatsal, Vinayak
N/A
N/A
MATH 335 : Introduction to Mathematics
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Adem, Melania
N/A
N/A
202
Leung, Fok-Shuen
N/A
N/A
203
Adem, Melania
N/A
N/A
MATH 340 : Introduction to Linear Programming
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
,
N/A
N/A
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Murugan, Mathav
202
Murugan, Mathav
MATH 341 : Introduction to Discrete Mathematics
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Solymosi, Jozsef
MATH 342 : Algebra and Coding Theory
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Karu, Kalle
N/A
MATH 344 : Mathematical Game Theory
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Angel, Omer
MATH 345 : Applied Nonlinear Dynamics and Chaos
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Wetton, Brian
N/A
MATH 360 : Mathematical Modelling in Science
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Daniels, Lindsey
N/A
N/A
MATH 400 : Applied Partial Differential Equations
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Balmforth, Neil
N/A
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Tsai, Tai-Peng
N/A
MATH 401 : Green\'s Functions and Variational Methods
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Wetton, Brian
N/A
MATH 402 : Calculus of Variations
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Loewen, Philip
N/A
N/A
MATH 404 : Harmonic Analysis I
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Zahl, Josh
MATH 405 : Numerical Methods for Differential Equations
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Macdonald, Colin
N/A
N/A
MATH 406 : Variational and Approximate Methods in Applied Mathematics
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Peirce, Anthony
N/A
MATH 418 : Probability
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Angel, Omer
N/A
N/A
MATH 419 : Stochastic Processes
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Hermon, Jonathan
N/A
MATH 420 : Real Analysis I
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Gustafson, Stephen
MATH 421 : Real Analysis II
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Shmerkin, Pablo
N/A
MATH 422 : Fields and Galois Theory
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Ramdorai, Sujatha
N/A
N/A
MATH 423 : Topics in Algebra
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Karu, Kalle
N/A
MATH 425 : Introduction to Modern Differential Geometry
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Fraser, Ailana
N/A
N/A
MATH 426 : Introduction to Topology
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Bryan, Jim
N/A
N/A
MATH 427 : Topics in Topology
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Watson, Liam
N/A
N/A
MATH 437 : Number Theory
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Ghioca, Dragos
N/A
N/A
MATH 440 : Complex Analysis
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Murugan, Mathav
MATH 441 : Mathematical Modelling: Discrete Optimization Problems
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Walls, Patrick
N/A
MATH 442 : Graphs and Networks
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Solymosi, Jozsef
N/A
N/A
MATH 443 : Graph Theory
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Yeager, Elyse
N/A
MATH 444 : Mathematical Research and Writing
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
202
Walji, Nahid
N/A
MATH 446 : Topics in the History of Mathematics I
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Piccolo, Costanza
N/A
N/A
MATH 450 : Asymptotic and Perturbation Methods
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Balmforth, Neil
N/A
N/A
MATH 501 : Algebra I
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Ramdorai, Sujatha
N/A
N/A
MATH 502 : Algebra II
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Karu, Kalle
N/A
MATH 503 : Discrete Mathematics
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Solymosi, Jozsef
N/A
N/A
MATH 507 : Measure Theory and Integration
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Gustafson, Stephen
MATH 508 : Complex Analysis
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Murugan, Mathav
MATH 510 : Functional Analysis
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Shmerkin, Pablo
N/A
MATH 516 : Partial Differential Equations I
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Tsai, Tai-Peng
MATH 521 : Numerical Analysis of Partial Differential Equations
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Ortner, Christoph
N/A
N/A
MATH 525 : Differential Geometry I
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Fraser, Ailana
N/A
MATH 526 : Differential Geometry II
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Chen, Jingyi
MATH 527 : Algebraic Topology I
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Watson, Liam
N/A
N/A
MATH 532 : Algebraic Geometry I
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Behrend, Kai
N/A
MATH 537 : Elementary Number Theory
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Ghioca, Dragos
N/A
N/A
MATH 538 : Algebraic Number Theory
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Silberman, Lior
N/A
N/A
MATH 541 : Harmonic Analysis I
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Zahl, Josh
MATH 544 : Probability I
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Angel, Omer
N/A
N/A
MATH 545 : Probability II
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Hermon, Jonathan
N/A
MATH 550 : Methods of Asymptotic Analysis
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Balmforth, Neil
N/A
N/A
MATH 552 : Introduction to Dynamical Systems
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
10R
Nagata, Wayne
N/A
N/A
MATH 555 : Compressed Sensing
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Plan, Yaniv
N/A
MATH 559 : Complex Fluids
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Feng, James (Jimmy)
N/A
N/A
MATH 564 : Evolutionary Dynamics
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Hauert, Christoph
N/A
N/A
MATH 567 : Nonlinear Wave Equations
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Tsai, Tai-Peng
N/A
MATH 599 : Mathematics Teaching Techniques
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Piccolo, Costanza
N/A
N/A
MATH 605D : Topics in Applied Mathematics
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Holmes-Cerfon, Miranda
N/A
N/A
MATH 607D : Topics in Numerical Analysis
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Madzvamuse, Anotida
N/A
N/A
MATH 607E : Topics in Numerical Analysis
Term 1
Section number
Instructor
Website
Outline
101
Macdonald, Colin
N/A
N/A
MATH 610D : Topics in Pure Mathematics
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Zahl, Joshua
N/A
N/A
MATH 615A : Topics in Algebraic Geometry
Term 2
Section number
Instructor
Website
Outline
201
Bryan, Jim
N/A
N/A